+420 608 372 092

Jak funguje tepelné čerpadlo?
Jaké jsou typy tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla MB 2022

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch voda?

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou považována za jeden z nejefektivnějších a nejúspornějších nástrojů pro ohřev topné i užitkové vody (kromě čerpadla vzduch - vzduch).
Princip tepelných čerpadel spočívá v absorpci tepla z okolí a jeho přenos na vodu topnou nebo užitkovou.

Základním parametrem tepelných čerpadel je Topný faktor - COP (Coefficient of Performance). Je to poměr mezi získaným teplem a vynaloženou energií na získání tepla.

Médium (chladivo) - Topný faktor ovlivňuje množství získaného tepla, které je závislé na kvalitě Média, nebo také chladiva, které teplo transportuje do výměníku. Ideální chladiva jsou však nebezpečná pro životní prostředí. Dnes se používají hlavně tato chladiva R32, R290, R1270.

Na Topný faktor má také vliv okolní prostředí. Vliv počasí na účinnost tepelného čerpadla je zásadní. Účinnost tepelného čerpadla s klesající teplotou klesá. Lze tedy říci, že čím je větší zima, tím méně tepla tepelné čerpadlo vyrobí, je tak méně efektivní a klesá tak COP - Topný faktor.


Tepelná čerpadla dělíme na:

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Přenos tepla z okolního vzduchu na vzduch vnitřní, tedy princip klimatizace. Médium (chladivo) se ve výměníku ohřátím změní na plyn, který je poté stlačen kompresorem pro získání vyšší teploty. V druhém výměníku chladivo předá teplo přes ventilátor vzduchu uvnitř místnosti a ochlazené médium se vrací zpět.

Jednoduchý princip ohřevu vzduchu. Nemožnost ohřátí vody a nutnost rozvodu vzduchotechniky.


Tepelné čerpadlo vzduch voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník a tím tak zahřívá médium (chladivo), které se mění na plyn. Médium je dále stlačeno kompresorem pro získání vyšší teploty a dále pokračuje do výměníku tepla, kde předá své teplo vodě.

Jedná se o nejrozšířenější typ tepelných čerpadel, zejména kvůli pořizovacím nákladům a jednoduchosti montáže.


Tepelné čerpadlo země voda

Tepelné čerpadlo země voda funguje na principu absorpce tepla z půdy. Pod zem je umístěn kolektor s potrubím, nebo je potrubí umístěno do vrtu, ve kterém koluje nemrznoucí kapalina, která sbírá teplo z okolní půdy. Následně putuje do výměníku, kde předá teplo médiu, které je stlačeno v kompresoru pro získání vyšší teploty a to následně předá ve druhém výměníku teplo vodě.

Velmi slušný topný faktor. Nejekonomičtější vytápění. V případě vrtu vysoká vstupní investice s geologickým průzkumem. V případě plošného kolektoru je vyžadována určitá plocha pozemku k optimálnímu vytápění.


Tepelné čerpadlo voda voda

Tepelné čerpadlo voda voda funguje na principu absorpce tepla ze spodní vody. V tomto případě je nutné mít dva vrty. Z jednoho vrtu se čerpá voda, která předá teplo prvnímu výparníku, voda z tohoto výparníku je následně stlačena kompresorem pro znásobení tepla a putuje do druhého výparníku. Druhý výparník už ohřívá užitkovou vodu.
Vysoký topný faktor. Velmi nákladná realizace. Závislost na množství spodní vody.

Podívejte se na naši nabídku tepelných čerpadel vzduch voda

Nabídka